شماره: 261601
1397/12/07
برگزاری جلسه کمیته درآمدی سازمان پارکها
برگزاری جلسه کمیته درآمدی سازمان پارکها

  اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز اعلام کرد: صبح امروز حسب دستور مدیر عامل سازمان، جلسه کمیته در آمدی با حضور قائم مقام، معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد.
معصومی افزود: با عنایت به فرا رسیدن عید نوروز و لزوم پیگیری صورت وضعیت ها و وصول مطالبات موجود، جلسه کمیته درآمدی با حضور قائم مقام، معاونین و مدیران این مجموعه در سالن جلسات سازمان برگزار شد.

گفتنی است یکی از مسائل مهم سازمان ها منابع درآمدی پایدار و غیر پایدار می باشد که به طرق مختلف قابل وصول است. لیکن تشکیل یک کمیته متشکل از مدیران مجموعه که بتوان از نقطه نظرات آنها در راه رسیدن به این هدف استفاده کرد، ضروری است.

حق انتشار محفوظ است ©