شماره: 262619
1397/12/14
بازدید قائم مقام و معاونین سازمان پارکها از سمپوزیوم ملی مجسمه های فلزی در پارک هنر
بازدید قائم مقام و معاونین سازمان پارکها از سمپوزیوم ملی مجسمه های فلزی در پارک هنر

   به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز فرامرز نجف پور قائم مقام، کاظم بنی تمیم معاون بهره برداری، سعید جهانگیری معاون فنی و اجرایی و میلاد معصومی رئیس اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز از نخستین سمپوزیوم مجسمه های فلزی در پارک هنر بازدید بعمل آوردند.
معصومی افزود: این سمپوزیوم به همت سازمان زیباسازی شهرداری اهواز برگزار شده است و از هنرمندان سراسر کشور جهت ارائه و ساخت مجسمه ها با موضوع تأثیر نظم در فرهنگ شهروندی، نقش مشاغل سنتی در هویت شهری، نقش صنایع در هویت شهر اهواز، دفاع مقدس و پایداری دعوت بعمل آمد.
وی در پایان با اشاره به استقبال شهروندان از ساخت مجسمه ها در پارک هنر، خاطرنشان کرد: جشنواره هایی که بدین صورت و در سطح ملی برگزار می شوند می تواند علاوه بر ترویج فرهنگ و هنر میان آحاد جامعه شهری، باعث ایجاد تفکر و اندیشه در شهروندانی شود که اوقات فراغت خود را در این پارک سپری می کنند.

گفتنی است استفاده صحیح از مجسمه ها در فضاهای شهری و پارکها، باعث ارتقاء کیفیت زیباسازی محیط و ایجاد تعامل میان شهروندان و شهر می شود.

حق انتشار محفوظ است ©