شماره: 2636
1391/06/18
جمع آوری پسماندهای مطب ها
جمع آوری پسماندهای مطب ها

جمع آوری پسماندهای مطب ها

سازمان مدیریت پسماند جمع آوری پسماندهای مطب ها را در اولویت کار خود قرار داد.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند گزارش داد: پس از پسماندهای بیمارستانی نوبت به مطب ها رسید.

جمع آوری پسماندهای مطب ها از امروز به مدت یکماه پس از بستن قرارداد توسط شش دستگاه نیسان مخصوص حمل پسماندهای بیمارستانی صورت خواهد گرفت.

پیش از این جمع آوری پسماندهای بیمارستانی در دستور کار سازمان مدیریت پسماند قرار داشت که تا کنون به خوبی صورت گرفته است.

 

حق انتشار محفوظ است ©