شماره: 274139
1398/02/09
بررسی پروژه های جدید و در دست اقدام حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز
بررسی پروژه های جدید و در دست اقدام حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز

   پروژه های جدید و در دست اقدام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز و سازمانهای وابسته به آن، روز گذشته در محل این معاونت مورد بررسی و برنامه ریزی لازم قرار گرفتند.

به گزارش اداره ارتباطات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز جلسه ای با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک، نمایندگان سازمانهای اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه ها، حمل و نقل بار و جمعی از کارشناسان مربوطه با موضوع بررسی پروژه های جدید و در دست اقدام برگزار شد.

در این جلسه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز تأکید کرد: باید هرچه سریعتر اطلاعات کامل تمامی پروژه های تعریف شده بر اساس بودجه سال 98 و نیز برنامه زمانبندی مربوط به آنها تهیه و تنظیم شود.

محمود لویمی اضافه کرد: داشتن برنامه، فرآیند اجرای پروژه ها را تسریع کرده و سبب افزایش کیفیت پروژه ها     می شود.

حق انتشار محفوظ است ©