شماره: 27934
1394/07/21
برگزاری هشتمین جلسه هماهنگی کمیته های تدوین برنامه 5 ساله دوم توسعه شهرداری اهواز
برگزاری هشتمین جلسه هماهنگی کمیته های تدوین برنامه 5 ساله دوم توسعه شهرداری اهواز

 هشتمین جلسه مشترک مسئولین کمیته های تدوین برنامه 5 ساله دوم توسعه شهرداری اهواز با حضور نماینده دانشگاه شهید چمران اهواز در محل معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری برگزار شد.

ابراهیم نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه و دبیر شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز دراین جلسه تاکید کرد: دبیران کمیته های شهرداری هر موردی که مانع پیشرفت تسریع کار می شود را جهت پیگیری به معاونت برنامه ریزی و توسعه اعلام نمایند.

وی افزود: در همه کمیته ها لازم است معاونین شهردار به عنوان رئیس کمیته بر روند کار کمیته نظارت مستقیم داشته باشند و برای آگاهی از مسائل موجود و پربار شدن محتوای کیفی کار در جلسات کمیته حضور پیدا کنند.

در این جلسه روند کار تدوین برنامه در کمیته های 8 گانه توسط دبیران کمیته ها تشریح و مسائل موجود به نماینده دانشگاه منکعس شد.

همچنین مصوب شد کمیته هایی که نیاز به زیرساخت های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) دارند با هماهنگی کمیته توسعه فناوری نسبت به اعلام نیازهای تخصصی خود جهت برنامه ریزی و جمع بندی در این کمیته اقدام نمایند. 

حق انتشار محفوظ است ©