شماره: 285042
1398/03/11
جوی های روباز کوی چنیبه لایروبی شدند
  جوی های روباز کوی چنیبه لایروبی شدند

   معاون خدمات شهری شهرداری منطقه چهار اهواز از لایروبی جوی های روباز کوی چنیبه خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه چهار اهواز، آرش دٌر گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی خوزستان و اهمیت رسیدگی به موقع و مستمر و در راستای بهسازی فضاهای شهری و ایجاد محیطی سالم،عملیات لایروبی جوی های روباز کوی چنیبه انجام شد.

مدیر منطقه چهار هدف از اجرای این عملیات را آگاه سازی شهروندان نسبت به خطر شیوع بیماری های روده ای و انگلی منطقه از آب و فاضلاب و حفظ بهداشت محیط عنوان کرد و افزود: معاونت خدمات شهری منطقه برای حفظ سلامت و ایجاد رفاه و آسایش شهروندان و جلوگیری از شیوع بیماری های روده ای بصورت مستمر پیگیر لایروبی   جوی های روباز سطح منطقه است.

وی در پایان افزود: لایروبی جوی های روباز در برنامه کاری این شهرداری قرار دارد و طبق اولویت جوی های روباز سطح منطقه لایروبی می شوند.

 

حق انتشار محفوظ است ©