شماره: 285425
1398/03/12
الحاق کتابخانه تخصصی معاونت ­برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به کتابخانه مولوی
الحاق کتابخانه تخصصی معاونت ­برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به کتابخانه مولوی

   کتابخانه تخصصی معاونت برنامه­ ریزی و توسعه سرمایه انسانی به کتابخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی (کتابخانه مولوی) اهدا شد.

رئیس گروه مطالعات و پژوهش با اعلام این خبر افزود: این انتقال به منظور غنی ­سازی کتابخانه مولوی از نظر مدیریت­ شهری و حوزه­ های مربوطه آن (برنامه ­ریزی شهری، جغرافیا و GIS، حسابداری، کامپیوتر، مدیریت، آتش­ نشانی، بودجه، کتب منتشره سازمان شهرداریها و دهیاریها و ...) انجام شد و از این پس دانشجویان و علاقمندان می توانند جهت دریافت کتب در زمینه­ های مذکور به این کتابخانه واقع در پیچ ­میدان محل سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز مراجعه نمایند.

خانم فرجی همچنین افزود: مخزن پایان­ نامه­ های حمایت شده شهرداری اهواز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز بزودی به این مکان منتقل و قابل بهره برداری خواهد شد.

حق انتشار محفوظ است ©