شماره: 289090
1398/03/21
بازدید مدیرکل بازرسی از سازمان آتش نشانی
بازدید مدیرکل بازرسی از سازمان آتش نشانی

     سید آیت میرسالاری مدیرکل بازرسی و هیئت همراه از سایت اداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، بازدید کردند . 

به گزارش اداره کل بازرسی  در این دیدار که با حضور مدیرعامل و معاونین سازمان صورت گرفت ، میرسالاری نقش سازمان آتش نشانی در ارتقاء و ترویج فرهنگ ایمنی و دستیابی به شهری ایمن را مهم و حیاتی برشمرد و بر اهمیت آموزش ، به روزرسانی و کارآیی سیستم تاکید کرد . 

مدیرکل بازرسی همچنین هدف از این بازدیدها را بررسی و استخراج شاخص های عملکرد سازمانی واحدها به منظور ارزیابی عملکرد آنها و در راستای افزایش راندمان کاری دانست و از تلاش مدیریت و پرسنل سازمان قدردانی نمود .

حق انتشار محفوظ است ©