شماره: 289152
1398/03/28
زیرسازی نوار حفاری خیابان های گلستان در منطقه چهار انجام شد
                      زیرسازی نوار حفاری خیابان های گلستان در منطقه چهار انجام شد

    معاون خدمات شهری شهرداری منطقه چهار اهواز از زیرسازی نوار های حفاری خیابان های گلستان خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه چهار اهواز، آرش دُر گفت: به منظور رفاه حال شهروندان، افزایش ضریب ایمنی و زیبا سازی محیط شهری زیرسازی و ترمیم نوارهای حفاری سطح منطقه در دستور کار معاونت خدمات شهری منطقه قرار گرفته است.

مدیر شهرداری منطقه چهار اهواز افزود، یکی از خواسته های شهروندان از شهرداری، آسفالت و ترمیم مناسب معابر است.

وی ادامه داد، به همین منظور و با هدف بهبود تردد خودروها، تسهیل در تردد عابرین و ارتقای کیفی و بهسازی معابر، ترمیم و زیرسازی نوارهای حفاری سطح منطقه با اولویت قرار دادن درخواست های شهروندان در حال انجام است.

آرش دُراظهار کرد: زیرسازی نوارهای حفاری خیابان تیر از نبش خیابان اسفند تا نبش خیابان اقبال به طور کامل انجام شد.

مدیر منطقه چهار تصریح کرد: برای رفاه و آسایش حال شهروندان تمامی خیابان ها و معابر سطح منطقه که نیاز به ترمیم و روکش آسفالت دارند را شناسایی و ترمیم نوار حفاری در این نقاط اجرا می شود.

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©