شماره: 289155
1398/03/29
توافق هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری اهواز با برگزاری فراخوان عمومی پروژه احداث مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی کیانپارس
توافق هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری اهواز با برگزاری فراخوان عمومی پروژه احداث مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی کیانپارس

        مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری اهواز جهت برگزاری فراخوان عمومی احداث مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی کیانپارس و احداث  شهربازی اعلام شد.

  به گزارش اداره ارتباطات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با اعلام این خبر گفت: این جلسه با حضور شاعری سرپرست شهرداری اهواز، عالمی نیسی فرماندار اهواز، موسی پور، موسوی زاده و لطفعلی زاده اعضای شورای اسلامی شهر اهواز، تعدادی از معاونین، مدیران شهرداری و جناب آقای دکتر ندیم ( موسس مدرسه سرمایه گذاری ) با دستور کار بررسی دو پروژه شهربازی  و احداث مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی کیانپارس تشکیل شد. 

امیر صفی خانی ادامه داد: در این جلسه پس از بحث های متعدد در خصوص پروژه احداث شهربازی مقرر شد شرح خدمات فراخوان عمومی جذب کارگزار جهت سرمایه گذاری احداث شهربازی با در نظرگیری صرفه و صلاح شهرداری و رعایت قوانین و مقررات حداکثر در بازه زمانی یک ماه از طرف شهرداری بصورت لایحه به شورای اسلامی شهر ارسال شده و در صورت نیاز جهت تعیین اعداد و ارقام از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شود.

وی افزود: در ادامه این جلسه هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری اهواز با برگزاری فراخوان عمومی پروژه احداث مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی کیانپارس موافقت کرد.

ضمن آنکه مقرر شد این فراخوان با رعایت ضوابط و مقررات مالی، اداری،  حقوقی و معماری و شهرسازی و نظر کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص آورده طرفین انجام شود.

حق انتشار محفوظ است ©