شماره: 289318
1398/04/11
بازدید مدیرکل بازرسی از کشتارگاه صنعتی دام اهواز
بازدید مدیرکل بازرسی از کشتارگاه صنعتی دام اهواز

    سیدآیت میرسالاری مدیرکل بازرسی و هیئت همراه از سایت کشتارگاه صنعتی دام اهواز بازدید کردند .

به گزارش اداره کل بازرسی ؛ سیدآیت میرسالاری بر اهمیت کشتارگاه دام در جهت سلامت و بهداشت شهروندان تاکید و خواستار توجه هرچه بیشتر در این ز مینه شد .

مدیرکل بازرسی همچنین به نقش کشتارگاه در ایجاد کارآفرینی به طور مستقیم و غیرمستقیم اشاره کرد و آن را مثبت ارزیابی نمود .

گفتنی است ؛ در این دیدار البرز کریمی بهره بردار کشتارگاه به معرفی بخش های مختلف پرداخت و هیئت بازرسی را در جریان آخرین روند مراحل کشتار دام قرارداد .

حق انتشار محفوظ است ©