شماره: 289557
1398/04/30
موسی شاعری ، شهردار اهواز : سامانه 137 شهرداری اهواز تقویت می گردد .
موسی شاعری ، شهردار اهواز : سامانه 137 شهرداری اهواز تقویت می گردد .

    در نشست پایش عملکرد مدیران و نواحی خدمات شهری شهرداری اهواز ، مناطق برتر در رسیدگی به پیام های مردمی 137 معرفی شدند .

 شاعری شهردار اهواز در این نشست گفت : من اعتقاد به تقویت سامانه  137 و تحول در خدمات آن دارم و تکرار چنین نشست هایی در دستور کار قرار دارد تا عملکرد واحدهای اجرایی شفاف باشد و شهرداری به مثابه یک اطاق شیشه ای غعالیت هایش از طریق مردم قابل رصد باشد.

در این مراسم با توجه به شاخص های تعریف شده و بررسی وضعیت رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های شهروندان در سال97،منطقه 7 شهرداری اهواز با کسب نمره ی 18.11 رتبه ی نخست را در میان مناطق هشتگانه بدست آورد .

پس از آن منطقه 2 با نمره ی 18.04 و منطقه 6 با نمره ی 16.4 به ترتیب به عنوان رتبه های دوم و سوم معرفی شدند .

در این مراسم از آقایان عباسوند و دغاغله رتبه های 1و2 تجلیل به عمل آمد.

همچنین آقای عبد محمد علیدادی مسئول ناحیه 1 منطقه 7 شهرداری اهواز به عنوان مسئول ناحیه برتر در میان سایر نواحی مناطق شهر اهواز در سال 1397 معرفی شد .

گفتنی است مناطق 4، 1و3  ضعیف ترین معاون خدمات شهری در بین مناطق هشتگانه  معرفی شدند.

در این نشست که در مورخ 21/4/98 در تالار مهتاب برگزار شد شهردار اهواز با تاکید ویژه بر اهمیت سامانه 137  گفت : سامانه 137 باید تقویت گردد و راه های ارتباطی مردم با شهرداری باید بیشتر و پاسخگویی به آنها باید سریعتر انجام شود .

همچنین مهندس فرجی مدیر سامانه 137 با اعلام کانون های بحران آبگرفتگی معابر ، سد معبر وانت بارها و تجمع زباله ، نکات میریتی را متذکر شدند و خواستار استفاده مدیران از نرم افزار آنلاین و نظارت مستقیم بر کار اکیپ های اجرایی جهت بهبود وضعیت موجود شدند .

 

حق انتشار محفوظ است ©