شماره: 289637
1398/05/06
ارزیابی پروژه های خدمات شهری در منطقه3
ارزیابی پروژه های خدمات شهری در منطقه3

    دومین جلسه ارزیابی پروژه های خدمات شهری در سطح منطقه 3 با حضور عالی پورمعاون خدمات شهری ، مهدی مراد حسینی سرپرست شهرداری منطقه سه و جمعی از عوامل اجرایی معاونت خدمات شهری و شهرداری منطقه 3 در محل دفتر معاونت خدمات شهری برگزار شد.

عالی پور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت : با توجه به گذشت ۱۵ روز از جلسات اولویت بندی پروژه های خدمات شهری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز از ابتدای هفته جاری به منظور پیگیری و بررسی پیشرفت فیزیکی مصوبات جلسات قبلی شروع پروژه های خدمات شهری این معاونت با دعوت قبلی میزبان مدیران ، معاونین و مسئولین محترم مناطق هشتگانه بوده
وی افزود: در این جلسات مدیران مناطق نسبت به هر کدام از بندهای مصوبات صورتجلسات قبلی گزارشات خود را اعلام نموده که با توجه به اولویت بندی انجام شده بیش از ۷۰ درصد پروژه های زمانبندی شده آنها پس از رسیدگی لازم در این حوزه ، تآمین اعتبار گردیده و در شرف برگزاری مناقصه و یا شروع فعالیت پروژه میباشند و تعدادی نیز جهت رسیدگی در حوزه معاونت محترم فنی و عمرانی بوده که مقرر گردید پیگیری لازم جهت تسریع در روند رسیدگی از طریق آن معاونت صورت پذیرد.
عالی پور افزود:  این جلسات را بصورت منظم هر دو هفته یکبار و طبق روال جلسات قبلی پس از پایان ساعات کار اداری برگزار خواهیم کرد.

حق انتشار محفوظ است ©