شماره: 289655
1398/05/07
نشست ارزیابی پروژه های خدمات شهری در منطقه 8
نشست ارزیابی پروژه های خدمات شهری در منطقه 8

   ادامه روند برگزاری جلسات منظم پیگیری و رسیدگی به مشکلات شروع پروژه های خدمات شهری در سطح منطقه 8 با حضور عالی پورمعاون خدمات شهری ، عتاب اهوازی مدیر منطقه8 و جمعی از عوامل اجرایی معاونت خدمات شهری و شهرداری منطقه 8 در محل دفتر معاونت خدمات شهری برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت خدمات شهری در ابتدای این نشست حاضرین به بحث و ارائه عملکرد از روند پروژه های فوریتی حوزه خدمات شهری در سطح منطقه پرداختند.
عالی پور هدف از برگزاری این جلسات را پیگیری و بررسی پیشرفت فیزیکی مصوبات جلسات قبل دانست و گفت: در این جلسات مدیران مناطق نسبت به هر کدام از بندهای مصوبات صورتجلسات قبلی گزارشات خود را اعلام م کرده و پروژه های زمانبندی شده آنها پس از رسیدگی لازم در این حوزه ، تآمین اعتبار شده و در شرف برگزاری مناقصه و یا شروع فعالیت پروژه میباشند و تعدادی نیز جهت رسیدگی در حوزه معاونت محترم فنی و عمرانی بوده که مقرر گردید پیگیری لازم جهت تسریع در روند رسیدگی از طریق آن معاونت صورت پذیرد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت ویژه برخی ازپروژه ها به دلیل محدودیت زمانی و تبعات عدم اجرای آنها لازم است منطقه به قید فوریت نسبت به انجام آنها اقدام نماید.

گفتنی است این جلسات بصورت منظم هر دو هفته یکبار و طبق روال جلسات قبلی پس از پایان ساعات کار اداری برگزار خواهد شد.

حق انتشار محفوظ است ©