شماره: 290508
1398/07/07
هرس درختان کنوکارپوس قبل از بارش باران های پاییزی
هرس درختان کنوکارپوس قبل از بارش باران های پاییزی

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز از ابلاغ هرس درختان کنوکارپوس قبل از بارش باران های پاییزی به مناطق هشتگانه خبر داد.

صالح عبدالهی مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: با عنایت به شروع فصل پاییز و همزمانی اولین بارش باران های پاییزی و گرده افشانی درختان و گل ها در این فصل، عملیات هرس درختان کنوکارپوس از نیمه دوم شهریور ماه به مناطق هشتگانه شهرداری اهواز ابلاغ شد.

عبدالهی با اشاره به اینکه این موضوع از اواسط شهریور ماه به مناطق ابلاغ شده است، افزود: در هفته اول شش هزار و 6۰۰ اصله از درختان کنوکارپوس در مناطق هشتگانه هرس گردید و در هفته دوم نیز هشت هزار و 700 اصله از این درختان مورد هرس قرار گرفته است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون با گذشت دو هفته از ابلاغ به مناطق هشتگانه، بیش از ۱۵ هزار و ۴۸۵ اصله مورد هرس قرار گرفته است و این عملیات تا پایان کامل هرس درختان ادامه خواهد داشت.

گفتنی است با توجه به آغاز فصل پاییز و همزمانی گرده افشانی درختان و گلها و همچنین شروع اولین بارش باران های پاییزی و ایجاد حساسیت های فصلی برای شهروندان، هرس درختان به مناطق هشتگانه ابلاغ شد.

حق انتشار محفوظ است ©