شماره: 290765
1398/07/23
جمع آوری و تهیه نمودار نظر سنجی مردمی در 6 ماه اول سالجاری توسط سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز
جمع آوری و تهیه نمودار نظر سنجی مردمی در 6 ماه اول سالجاری توسط سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز

   به گزارش اداره ارتباطات سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز نظر سنجی مردمی در سازمان آرامستانها از ابتدای فروردین لغایت پایان شهریور ماه سالجاری صورت گرفت.

برپایه این گزارش در مدت 6 ماه بیش از 500 برگ نظر سنجی بین شهروندان و زائرین از گلزار بشهت آباد اهواز و همچنین مراجعین به سازمان آرامستانها توزیع شد.

این فرم ها شامل 18 پرسش بوده که در چند بخش مختلف تقسیم بندی شده اند. در پایان مدت 6 ماه تمام این فرم ها جمع آوری شد و نتایج آن ها طی نموداری تهیه شده و بدست آمده که جهت اطلاع به مدیریت سازمان آرامستانها تحویل داده شد. .

اداره ارتباطات سازمان آرامستانها گزارش داد: برنامه ریزی شده است که امور ارتباطات سازمان آرامستانها هر شش ماه یکبار نظر سنجی مردمی انجام دهد که بتوان نواقص و نقاط ضعف و مشکلاتی که از دید شهروندان در سازمان آرامستانها و گلزار بهشت آباد وجود دارد به مدیریت سازمان اطلاع دهد تا مدیریت با هماهنگی واحد های مختلف سازمان اقدام به رفع آنها کند تا بتوانیم خدمتی بهتر و در خور شهروندان ارائه بدهیم. نیجه نظر سنجی صورت گرفته به پیوست می باشد.

حق انتشار محفوظ است ©