شماره: 291046
1398/08/13
مراسم راهپیمایی 13 آبان 98
مراسم راهپیمایی  13 آبان 98

گزارش تصویری از حضور مسئول سازمان بسیج به همراه برخی از مدیران شهرداری و جمعی از بسیجیان در مراسم را هپیمایی 13 آبان 98 به مناسبت روز دانش آموز .

گزارش تصویری  از حضور مسئول سازمان بسیج  به همراه برخی از مدیران شهرداری و جمعی از بسیجیان در مراسم را هپیمایی 13 آبان 98 به مناسبت روز دانش آموز .

حق انتشار محفوظ است ©