شماره: 291122
1398/08/19
فراخوان ارسال مقاله به سه فصلنامه علمی – تخصصی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز
فراخوان ارسال مقاله به سه فصلنامه علمی – تخصصی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز

فراخوان ارسال مقاله به سه فصلنامه علمی – تخصصی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۱۹ --
فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه های علمی – تخصصی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز در حوزه هاي فنی و مهندسی، اجتماع، سیاست، فرهنگ و اقتصاد، و و اقلیم، زمین شناسی و مرفولوژی، هیدرولوژی و ژئوهیدرو، فضای سبز و زیست گیاهی و جانوری اعلام شد.

    فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه های علمی – تخصصی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز در حوزه هاي فنی و مهندسی، اجتماع، سیاست، فرهنگ و اقتصاد، و و اقلیم، زمین شناسی و مرفولوژی، هیدرولوژی و ژئوهیدرو، فضای سبز و زیست گیاهی و جانوری اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز، معاونت پژوهش مرکز با اعلام فراخواني از اعضاي هيات علمي، دانشجويان، محققان و علاقمندان عرصه هاي پژوهش و فناوري دعوت كرد با توجه به كسب مجوز فعاليت سه مجله علمي “فصلنامه کالبد شهر“، “فصلنامه شهر نوین اسلامی” و “فصلنامه زیست شهر” مقاله هاي خود را در حوزه هاي مختلف فنی و مهندسی، اجتماع، سیاست، فرهنگ و اقتصاد، جو و اقلیم، زمین شناسی و مرفولوژی، هیدرولوژی و ژئوهیدرو، فضای سبز و زیست گیاهی و جانوری به دفتر فصلنامه ارسال كنند.

علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره چگونگي ارسال مقاله، ثبت و دريافت مقالات مي توانند با پست الکترونیکی faslnameh@ahvazuni.ir ارتباط برقرار کنند.

براساس ضوابط اعلام شده در فراخوان معاونت پژوهش مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز، يافته هاي علمي و مقالات ارسالي پژوهشگران، پس از داوري و تاييد نهايي، قابل نشر در اين فصلنامه ها خواهد بود.

آدرس دفتر فصلنامه: خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، میدان کارگر (فرهنگ شهر)، ابتدای بلوار کارگر شرقی، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز، معاونت پزوهش و فناوری، دفتر فصلنامه های علمی

حق انتشار محفوظ است ©