شماره: 291487
1398/09/13
جلسه سایت ویزیت منطقه هفت شهرداری اهواز برگزار شد
جلسه سایت ویزیت منطقه هفت شهرداری اهواز برگزار شد

   به گزارش امور ارتباطات معاونت خدمات شهری جلسه سایت ویزیت مناقصه حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز ناحیه 1 منطقه هفت شهرداری اهواز با حضور مهندس عالیپور معاون خدمات شهری، خانم مالکی رئیس اداره رسیدگی به امور پیمانها و قرارداد ها و جمعی از مدیران و پیمانکاران منطقه هفت در محل معاونت خدمات شهری برگزار شد و حاضرین به بحث و تبادل نظر پیرامون مدیریت و نظارت بر روند اجرای امور پرداختند.

حق انتشار محفوظ است ©