شماره: 291811
1398/10/03
حضور سازمان اتوبوسرانی در نمایشگاه هفته پژوهش
حضور سازمان اتوبوسرانی در نمایشگاه هفته پژوهش

      سازمان اتوبوسرانی اهواز با ارائه دست آوردهای خود در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری شرکت کرد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان اتوبوسرانی اهواز  همزمان با هفته پژوهش نمایشگاهی از دست آوردها و فعالیت های پژوهشی استان خوزستان در نمایشگاه بین المللی اهواز برگزار شد.
محمد نصیری فر مدیر اداره ارتباطات گفت: سازمان اتوبوسرانی سه شنبه سوم دی ماه با حضور در این نمایشگاه فعالیت های مهم فناوری ، پژوهشی ، نرم ابزاری و سخت ابزاری خود را در معرض دید عموم قرار داد.
نصیری فر در ادامه افزود : در این دوره از نمایشگاه سازمان اتوبوسرانی به معرفی دست آورد ها و فعالیت های اداره روابط عمومی ،IT و نحوه خدمات دهی در بخش حمل و نقل پرداخت و نوع پاسخگویی به سئوالات ، مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد : واحدهای مختلف صنعتی ، تجاری ، خدماتی و اداری با حضور فعال خود آخرین فناوری ها و دست آوردها را به نمایش درآوردند.

حق انتشار محفوظ است ©