شماره: 292048
1398/10/16
حضور رییس و مدیران سازمان ساماندهی مشاغل شهری در مراسم استقبال از پیکر مطهر سردار سلیمانی
حضور رییس و مدیران سازمان ساماندهی مشاغل شهری در مراسم استقبال از پیکر  مطهر سردار سلیمانی

     رییس و کارکنان سازمان ساماندهی مشاغل شهری در مراسم استقبال از پیکرمطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت کردند.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری  رییس  وکارکنان سازمان ساماندهی مشاغل شهری به صورت گسترده در مراسم استقبال از پیکر مطهرسردار شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت کردند.

بابک ربیعی رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری گفت : حاج قاسم سلیمانی سردار و سالار ملی بود و نماد مجاهدت در راه خدا و مبارزه با ظلم و استعمار بود.

وی گفت : سردار از فرماندهان سرافراز ،شجاع و حماسه آفرین ایران هستند که نماد ظلم ستیزی و دفاع از عزت اسلامی بود . خون این سردار افتخارآفرین، الهام‌بخش مقاومت در سراسر جهان اسلام خواهد بود.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©