شماره: 292535
1398/11/15
گزارش تصویری / رنگ آمیزی پل سفید توسط سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
گزارش تصویری / رنگ آمیزی پل سفید توسط سازمان زیباسازی شهرداری اهواز

      به گزارش اداره ارتباطات سازمان زیباسازی شهرداری اهواز و پیرو دستور شهردار محترم  اهواز و به منظور بهسازی و نوسازی و زیبایی منظر شهری رنگ آمیزی کلیه قسمت های فلزی پایه پل سفید از ماه گذشته آغازشد. ا

کنون در پل سفید اهواز  پس از اتمام شست و شوی کامل با واتر جت و محلول شست و شو، برداشت پوسیدگی و زنگ زدایی، عملیات رنگ آمیزی بوسیله رنگ اپوکسی  درحال انجام می باشد.

حق انتشار محفوظ است ©