شماره: 292820
1398/12/02
شرح وظايف پست های سازمانی اداره كل ارتباطات و امور بين الملل تدوین و ابلاغ شد

      در راستای ابلاغ چارت سازمانی و به منظور تفصیل و بررسی وظایف و الزامات شغل، شرح وظايف پست های سازمانی اداره كل ارتباطات و امور بين الملل تهيه و ابلاغ شد.
مجتبی دین پرست مدیر کل نوسازی، تحول اداری و فن¬آوری اطلاعات اعلام کرد: گروه بهبود و تحول اداري، جهت پیاده سازی ساختار سازماني ابلاغ شده توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص شرح وظايف شهرداري كلان شهر اهواز، شرح وظايف اداره كل ارتباطات و امور بين الملل را تهيه و تدوين کرد.
وی همچنین عنوان کرد: تدوین شرح وظايف اداره كل ارتباطات و امور بين الملل که تمامی پست های سازمانی از مدیر کل تا کارشناسان را شامل می شود، پس از تجزیه و تحلیل شغل ها با هم فکری کارشناسان و بررسی نمونه های موفق انجام شده، می تواند زیربنای فرآیندهای اساسی مرتبط با منابع انسانی نظیر جذب، آموزش، ارزیابی عملکرد و جبران خدمت قرار گیرد.
اين شرح وظايف در تاريخ 6/11/1398 با تأیید معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداری اهواز ابلاغ گردید و جهت استفاده کارکنان شهرداری و عموم شهروندان بر روی سایت به آدرس www.planning.ahvaz.ir قابل رؤیت می باشد.

حق انتشار محفوظ است ©