شماره: 292976
1398/12/10
هشدارهای بهداشتی به خانه های بازی و فرآموز
هشدارهای بهداشتی به خانه های بازی و فرآموز

به گزارش امور ارتباطات معاونت فرهنگی اجتماعی ورز شی شهرداری اهواز، احمد ممبنی، مسئول دبیرخانه شورای عالی واگذاری مجوز فعالیت خانه های بازی و فرآموز شهرداری در پی شیوع ویروس کرونا، از خانه های بازی و فرآموز خواست تا برطرف شدن موضوع با توجه به هشدارهای مراجع ذیصلاح از ادامه فعالیت پرهیز نمایند.

احمد ممبنی با اعلام خبر فوق گفت: در پی شیوع ویروس کرونا و ارائه هشدارهای لازم توسط مراجع ذیصلاح، معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز به عنوان یگانه مرجع ارائه مجوز فعالیت، از خانه های بازی و فرآموز خواسته ایم نسبت به ادامه فعالیت تجدیدنظر نمایند.
وی ادامه داد: با توجه به ضرورت موضوع ضمن تنظیم یک دستورالعمل در این خصوص، نسبت به بازدیدهای سرزده از این خانه ها اقدام خواهیم کرد.

حق انتشار محفوظ است ©