شماره: 293396
1399/01/02
اجراي عمليات پاكسازی و نخاله برداری در منطقه هفت
اجراي عمليات پاكسازی و نخاله برداری در منطقه هفت

معاونت خدمات شهری منطقه هفت اهواز از عمليات پاكسازی و نخاله برداری در سطح منطقه خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه هفت اهواز ، عملیات پاکسازی نخاله و ضایعات با هدف رسیدگی و پاكيزگی شهر در سطح منطقه به همت معاونت خدمات شهری منطقه انجام شده است .
هدف از اجرای این عملیات بهبود سیمای شهری ، پاکیزگی خیابان ها ، رفع اختلال در رفت و آمد شهروندان و تردد وسایل نقلیه و همچنین کسب رضایت شهروندان است .
گفتنی اين عمليات در محله حصيرآباد خيابان يک عفاف ، سطح ناحيه دو خدمات شهري و خيابانهاي مهرگان هشت ونه، به منظور ارتقا بهداشت عمومی و رسیدگی بیشتر به شهر اجرا شده است .
حق انتشار محفوظ است ©