شماره: 294438
1399/03/06
تشریح فعالیت های معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز در رابطه با شیوع ویروس کرونا
تشریح فعالیت های معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز در رابطه با شیوع ویروس کرونا

به گزارش امور ارتباطات معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز، احمدرضا درخشان، معاون امور اجتماعی و شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اقدامات آن سازمان در رابطه با شیوع ویروس کرونا را تشریح کرد.

احمدرضا درخشان در خصوص اقدامات آن معاونت پس از شیوع ویروس کرونا گفت: با آغاز همه گیری و شیوع ویروس کرونا و عدم شناخت صحیح شهروندان، بلافاصله معاونت با همکاری بهداشت اهواز نسبت به تولید پوسترهای اموزشی و نصب آن در مناطق هشتگانه و سازمان های تابعه شهرداری اهواز و هم چنین پخش و توزیع آن در فضای مجازی اقدام نمود.
وی ادامه داد: هم چنین در فضای سازمانی، نسبت به نصب یک دستگاه مخصوص ضدعفونی در ورودی معاونت فرهنگی و اجتماعی و هم چنین راهنمایی های لازم نسبت به مراجعین اقدام شده است. جهت سلامتی کارکنان نیز به صورت روزانه محلول های ضدعفونی، ماسک و دستکش بین آن ها توزیع می گردد.
این مقام مسئول ادامه داد: هفته گذشته نیز به سفارش معاونت، پوسترهای آموزشی با موضوع رعایت نکات بهداشتی در خصوص ویروس کرونا طراحی و بر روی استند چاپ گردید که در سایر مناطق هشتگانه و سازمان های تابعه شهرداری اهواز توزیع و نصب شدند.

حق انتشار محفوظ است ©