شماره: 294506
1399/03/10
انتصاب سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری اهواز
انتصاب  سرپرست اداره کل  تشخیص و وصول درآمد شهرداری اهواز

طی حکمی از موسی شاعری، شهردار اهواز گروه فتحی به عنوان سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای فتحی چنین آمده است:

به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری اهواز منصوب می نمایم.
امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش ازاین کامله حمیداوی این مسئولیت را بعهده داشت.

حق انتشار محفوظ است ©