شماره: 294524
1399/03/11
بازدید سرپرست سازمان زیباسازی از مناطق شهرداری اهواز
بازدید سرپرست سازمان زیباسازی از مناطق شهرداری اهواز

به گزارش اداره ارتباطات سازمان زیباسازی شهرداری اهواز نادر بیت سیاح سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز بهمراه مدیران مناطق یک ، هفت و دو شهرداری از حوزه خدماتی آنها همچون پارک کوهساران، بلوار ساحلی شرقی حدفاصل پل پنجم تا پل کابلی و بلوار ساحلی غربی حدفاصل پل سیاه تا پل هفتم بازدید کرد.

سرپرست سازمان زیباسازی در توضیح این خبر گفت: با آغاز این اقدام که با هدف ارزیابی و اطلاع از نواقص و ایرادات موجود و ارزیابی های روزانه که توسط کارشناسان این سازمان صورت می گیرد، گام مهمی در جهت رفع این نواقص برداشته می شود.

وی افزود: در ایام تابستان و روزهای تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی، مراجعه خانواده ها، جوانان و نوجوانان به پارکها چندین برابر افزایش می یابد و همین امر موجب شده تا سازمان هرچه سریعتر در جهت افزایش رفاه درپارکها و در نتیجه میزان رفاه و رضایتمندی شهروندان حرکت کند.

حق انتشار محفوظ است ©