شماره: 294577
1399/03/13
آغاز عملیات نور پردازی پل شهید سوداگر منطقه کیانشهر
آغاز عملیات نور پردازی پل شهید سوداگر منطقه کیانشهر

   پیرو دستور شهردار محترم اهواز در خصوص ترمیم و فعالسازی پروژه ها و نور پردازی در سطح شهر، عملیات نور پردازی پل شهید سوداگر منطقه کیانشهر آغازشد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان زیباسازی شهرداری اهواز، سرپرست این سازمان در این خصوص عنوان کرد : این پل که در سال 92  نور پردازی شده بود مدتیست بعلت ایجاد نقص فنی و اتصال برق سیستم نور پردازی از کار افتاده بود که این مهم در دستور کار قرارگرفت وتوسط اکیپ فنی سازمان کار نور پردازی این پل آغاز شد.

حق انتشار محفوظ است ©