شماره: 295034
1399/04/08
توزیع ماسک رایگان دربازارچه های تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری
توزیع ماسک رایگان دربازارچه های تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری

 توزیع ماسک رایگان در بازارچه های تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری

 

بابک ربیعی رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اهواز گفت: در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و هدف ارائه خدمات بهتر به شهروندان، در بازارهای تحت نظارت سازمان ماسک رایگان توزیع می شود.

به گزارش ادره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری ، بابک ربیعی با بیان اینکه شرایط پیش آمده برای کشور یک شرایط گذراست و مسئولین در کنار مردم خواهند بود، اظهار داشت: با رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی و بسیج ملی این بحران را نیز به حول و قوه الهی پشت سر خواهیم گذاشت.

وی در ادامه افزود: با توزیع ماسک و دستکش یکبار مصرف علاوه بر آگاهی بخشی در زمینه لزوم رعایت بهداشت فردی، تلاشِ همگانی برای جلوگیری از گسترش این بیماری را نیز متذکر شدیم. 

گفتنی است توزیع ماسک در بین کارکنان و مراجعه کنندگان سازمان به صورت رایگان انجام شد.

حق انتشار محفوظ است ©