شماره: 295069
1399/04/10
فعالیتهای بی وقفه و مستمر اکیپهای اجرای آسفالت سازمان عمران در سطح شهر
فعالیتهای بی وقفه و مستمر اکیپهای اجرای آسفالت سازمان عمران در سطح شهر

سرپرست سازمان عمران شهرداری اهواز گفت: در حال حاضر سه اکیپ اجرای آسفالت سازمان، در سطح مناطق هشتگانه شهرداری مشغول بکار می باشند

به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، سید صاحب موسوی گفت : در ادامه فعالیتهای عمرانی و خدماتی سازمان عمران و در راستای ارتقا کیفیت آسفالت معابر سطح شهر ، هم اکنون سه اکیپ اجرای آسفالت این سازمان در خیابانهای زینب ، واقع در منطقه شش ، خیابان 4 فرعی حصیرآباد ، واقع در منطقه هفت و خیابان آرش 12 واقع در منطقه هشت در حال عملیات قیرپاشی و آسفالت می باشند.
سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در ادامه افزود: عملیات قیرپاشی و آسفالت خیابان ابومسلم در منطقه شش ، خیابان 3فرعی و بیست متری شهرداری در منطقه هفت و خیابان نینوا 2 در منطقه هشت نیز به اتمام رسیده است.
وی درپایان اظهار داشت: عملیات روکش آسفالت خیابان صالحپور و 14 شرقی کیانپارس واقع در منطقه دو نیز با مساحت 5 هزار و سیصد مترمربع در انتهای خرداد ماه انجام شده بود.
حق انتشار محفوظ است ©