شماره: 295181
1399/04/17
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست سازمان عمران
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست سازمان عمران

مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست سازمان عمران با حضور انصاری قائم مقام مدیرکل حراست شهرداری اهواز ، سید صاحب موسوی مدیرعامل و معاونین این سازمان برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، در این مراسم ابتدا سیدصاحب موسوی از زحمات صادقانه آقای موزانی در زمان تصدی مدیریت حراست این سازمان قدردانی بعمل آورد ودر ادامه ضمن معرفی آقای بابادی بعنوان مدیر جدید حراست این سازمان ، برای وی آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون نمود.

حق انتشار محفوظ است ©