شماره: 295287
1399/04/24
شستشو و پاکسازی معابر حوزه شهرداری منطقه پنج
شستشو و پاکسازی معابر حوزه شهرداری منطقه پنج

طی برنامه زمان بندی شده و به همت معاونت خدمات شهری عملیات شستشو ، پاکسازی و نخاله برداری از حوزه استحفاظی این شهرداری ادامه دارد.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه پنج اهواز، در راستای بهبود ارائه خدمات به شهروندان، طرح ضربتی پاکسازی ، ساماندهی و نخاله برداری در سطح حوزه این شهرداری در دستور کار معاونت خدمات شهری منطقه  قرار گرفته و در حال حاضر در سطح منطقه اجرا می شود.

شستشوی جداول، نرده ها و تابلوهای ترافیکی نیز همزمان با عملیات پاکسازی در سطح این منطقه صورت می گیرد.

تجمع نخاله که به نوبه بعد از مدتی منتهی به تجمع زباله در محل  می شود علاوه بر تهدید سلامت شهروندان از منظرسیمای شهری، ناهنجاری هایی را در منطقه بوجود می آورد که بر اساس تاکیدات لازم نسبت به پاکسازی و ساماندهی آن اقدام می شود.

ارتقای فرهنگ شهرنشینی در راستای همکاری شهروندان در رابطه با حفظ و نگهداری محیط زیست و پاکیزه نگاه داشتن محل زندگی می تواند از به وجود آمدن اینگونه مشکلات کاسته و در حد امکان جلوگیری کند .

حق انتشار محفوظ است ©