شماره: 295288
1399/04/24
لایروبی و پاکسازی کانالها و جوی های سطح منطقه پنج
لایروبی و پاکسازی کانالها و جوی های سطح منطقه پنج

لایروبی و پاکسازی کانال و جوی های سطح منطقه با هدف روان سازی و دفع پساب ها و جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع بصورت مستمر در حال انجام است.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه پنج اهواز، با توجه به آغاز فصل تابستان عملیات لایروبی جویها و پاکسازی کانال و جوی های محدوده منطقه در راستای ارتقای رضایتمندی شهروندی و انتشار بوی نامطبوع صورت پذیرفت.
پاکسازی کانال ها از ضایعات به منظور پیشگیری از بحران در مواقع بارندگی از جمله اهداف این عملیات است.
عملیات لایروبی به منظور دفع پساب ها و جلوگیری از بوی بد و به منظور جلوگیری از بروز آب گرفتگی خیابان ها و معابر شهری و حفظ محیط زیست ضرورت ویژه دارد؛ لذا لایروبی و پاکسازی کانالها و جویهای سطح منطقه به صورت ویژه در دستور کار معاونت خدمات شهری قرار گرفته است.

حق انتشار محفوظ است ©