شماره: 295406
1399/05/04
ادامه طرح پاکسازی محلات در شهرداری منطقه پنج
ادامه طرح پاکسازی محلات در شهرداری منطقه پنج

تنظیف و پاکسازی محلات مختلف منطقه پنج در دستور کار معاونت خدمات شهری منطقه قرار دارد.

    به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه پنج اهواز، سیامک قضاوی زاده مدیر منطقه گفت: در راستای اجرای طرح خدمات محله ای و پاکسازی مناطق مختلف، پاکسازی معابر محلات منطقه صورت گرفت.

وی ادامه داد: در این طرح که توسط نیروهای معاونت خدمات شهری منطقه صورت می گیرد، رفت و روب، لکه گیری آسفالت، تعمیر کانال ها و آبروها، تعمیر دریچه های فاضلاب و نخاله برداری از محلات مدنظر قرار گرفته است.

قضاوی زاده، در خصوص طرح ضربتی خدمات محله ای منطقه گفت: یکی از سیاست های شهرداری  رسیدگی به معابر از نظر خدمات شهری، جداول، آسفالت و نظافت اساسی است.

وی با اشاره به اجرای طرح پاکسازی محله ای و مرمت معابر مختلف در این طرح گفت: به طور حتم وجود دست انداز و چاله و وضعیت نابسامان در پیاده روهای شهری موجب آسیب های فراوان مادی و بصری برای شهروندان می شود لذا بر اساس این طرح، مشکلات موجود در اسرع وقت مرتفع خواهد شد.

مدیر منطقه گفت: خروج از محرومیت و تحقق توسعه در مناطق کم برخوردار بدون همت و خواست شهروندان و ساکنان این مناطق امکانپذیر نیست.

حق انتشار محفوظ است ©