شماره: 296495
1399/07/13
تقدير پليس راهور استان از عملكرد سازمان تاكسيراني اهواز در ساماندهي هسته مركزي شهر
تقدير پليس راهور استان از عملكرد سازمان تاكسيراني اهواز در ساماندهي هسته مركزي شهر

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان خوزستان طي نامه اي خطاب به مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر اهواز، از همكاري شايسته اين سازمان در ساماندهي ايستگاههاي تاكسيراني هسته مركزي شهر و نظارت شايسته بر خطوط تاكسيراني كلانشهر اهواز تقدير كرد.
سرهنگ منصور جمشيدي رئيس پليس راهور استان در نامه خود كه به مناسبت گراميداشت هفته ناجا خطاب به آيت حميدي مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري كلانشهر اهواز نوشته شده، اظهار اميدواري كرده است كه با همكاري بين بخشي، در راستاي اشاعه فرهنگ صحيح ترافيكي در بين اقشار مختلف جامعه بويژه تاكسيرانان گرامي، گامهاي موثري در اين زمينه برداشته شود.

حق انتشار محفوظ است ©