شماره: 296509
1399/07/14
انتصاب سرپرست جدید سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اهواز
انتصاب سرپرست جدید سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اهواز

    به گزارش سایت شهرداری اهواز  طی حکمی از سوی موسی شاعری، شهردار اهواز سید کورش حسینی زاده  به عنوان سرپرست جدید سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای حسینی زاده چنین آمده است:

به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اهواز منصوب  می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات و ظرفیت ها  در انجام امور محوله، بهبود شرایط موجود و ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این عبدالامیر کمایی این مسئولیت را بعهده داشت.

حق انتشار محفوظ است ©