شماره: 296678
1399/07/27
طرح پایش سلامت در سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اهواز
طرح پایش سلامت در سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اهواز

توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده و پایش سلامت در سازمان حمل و نقل بار به صورت مداوم و مستمر در این سازمان ادامه دارد .

   به گزارش واحد ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری اهواز، دکتر رمضان سواری ریاست سازمان در خصوص پایش سلامت در سازمان اظهار کرد: توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده بین کارکنان با هدف کسب اطمینان از سلامت آنان و قطع زنجیره بیماری در سازمان دائم و به صورت مستمر در حال جریان است
دکتر سواری در ادامه افزود: در این طرح ضمن اینکه تمامی کارکنان پایش سلامتی محیط کار طی می نمایند دستمال کاغذی ، دستکش ، ماسک و مواد ضد عفونی در اختیار آنان قرار می گیرد .
وی از همشهریان، جهت رعایت موارد بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی زمان ورود به سازمان قدر دانی و تشکر کرد.

حق انتشار محفوظ است ©