شماره: 297119
1399/08/26
برگزاری جلسه ملاقات عمومی در منطقه پنج شهرداری اهواز
برگزاری جلسه ملاقات عمومی در منطقه پنج شهرداری اهواز

جلسه ملاقات عمومی در منطقه پنج شهرداری اهواز با شهروندان منطقه با رعایت نکات بهداشتی امروز برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات منطقه پنج شهرداری اهواز، جلسه ملاقات عمومی  با رعایت پروتکل های بهداشتی و در راستای بررسی درخواست ها و مشکلات شهروندان امروز در دفتر مدیر منطقه برگزار شد.

سیامک قضاوی زاده مدیر منطقه " در راستای این خبر گفت : هدف از برگزاری این جلسه، سعی در برقراری ارتباط مستقیم با شهروندان و آگاهی از پیشنهادات و انتقادات آنهاست تا بتوانیم از نزدیک به بررسی درخواستها و مشکلات شهروندان بپردازیم

حق انتشار محفوظ است ©