شماره: 297199
1399/08/28
دستگاه ثبت تردد با قابلیت تشخیص چهره جایگزین دستگاههای تشخیص اثر انگشت در شهرداری شدند
دستگاه ثبت تردد با قابلیت تشخیص چهره جایگزین دستگاههای تشخیص اثر انگشت در شهرداری شدند

دستگاه ثبت تردد با قابلیت تشخیص چهره جایگزین دستگاههای تشخیص اثر انگشت در تمامی حوزه-های شهرداری جهت حفظ نظم و سلامت کارکنان شدند

      در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و در راستای قطع زنجیره انتشار و انتقال ویروس منحوس کرونا  مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری اهواز خبر داد : تمامی ساختمانهای این شهرداری مجهز به دستگاه حضور و غیاب با قابلیت تشخیص و ثبت چهره کارکنان بدون تماس با دستگاه شده اند. این دستگاههای جدید توانایی شناسایی چهره ثبت شده با فاصله حداکثر 1 متر را دارد و می تواند هر تردد را در کسری از ثانیه تشخیص دهد.

آقای کعبی گفت: یافته ها نشان می دهد سطوحی که تحت تماس مکرر دست ها قرار دارند ، میکروب ها قادرند در آنجا تجمع پیدا کنند و از آنجایی که دستگاههای حضور و غیاب پیشین دارای سنسور شناسایی اثر انگشت بودند و این امر احتمال شیوع این ویروس را در بین کارکنان شهرداری افزایش می داد لذا با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام به تغییر روش ثبت تردد کارکنان جهت حفظ نظم در ورود و خروج، گجت دیجیتال جدیدی را استقرار دادیم که نیاز به تماس با هیچ سطحی نباشد علاوه بر آن با کمتر شدن زمان دریافت اطلاعات از چهره اشخاص توسط این گجت، از تجمع کارکنان در زمان ورود و خروج جهت ثبت حضور و غیاب کاسته شده است.

حق انتشار محفوظ است ©