شماره: 297281
1399/09/08
مدیرعامل سازمان پارکها؛ اجرای طراحی 22 پارک محله ای در مناطق هشتگانه
مدیرعامل سازمان پارکها؛ اجرای طراحی 22 پارک محله ای در مناطق هشتگانه

به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ صالح عبدالهی مدیر عامل این سازمان از طراحی 22 پارک و فضای سبز محله ایی در مناطق هشتگانه شهرداری اهواز خبر داد.

    صالح عبدالهی مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: این سازمان در راستای اهداف خود که همانا نظارت، طراحی، اجرا و حفظ و نگهداری از فضای سبز می باشد، بنا به درخواست مناطق هشتگانه، اقدام به طراحی 22 پارک محله ایی و فضای سبز کرده است.
وی با اشاره اینکه درخواست طراحی این پارکها از سوی مناطق به این سازمان ارجاع شده است، افزود: طراحی 15 پارک جدید محله ایی و فضای سبز به اتمام رسیده و طراحی هفت پارک دیگر در حال تکمیل است.
ایشان با بیان اینکه در صورت اجرای این پارکها سرانه فضای سبز اهواز افزایش پیدا خواهد نمود، اذعان داشت: مساحت کل پارک های طراحی شده حدود 2/45 هکتار می باشد که در صورت تأمین اعتبار و اجرای آن، سرانه فضای سبز اهواز 31 صدم درصد به ازای هر نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
این مقام مسئول سرانه کنونی فضای سبز را 85/11 به ازای هر نفر اعلام نمود و اظهار کرد: پراکندگی و طراحی پارکهای مورد نظر به ترتیب 9 پارک در منطقه هشت، 3 پارک در مناطق دو، سه و پنج، 2 پارک در منطقه شش و یک پارک در مناطق یک و چهار می باشد.
عبدالهی با ابراز امیدواری در خصوص تأیید و تأمین اعتبار طراحی و اجرای پارکها، خاطرنشان کرد: با عنایت به رشد جمعیت و افزایش وسعت کلانشهر اهواز در سال های اخیر و همچنین لزوم رسیدگی به مناطق محروم و کمتر برخوردار، متعادل ساختن امکانات و فضاهای تفریحی در این مناطق و تخصیص اعتبار جهت اجرای این پروژه ها، اهمیت اجرای این پروژه ها بیشتر از گذشته خواهد بود.

حق انتشار محفوظ است ©