شماره: 297662
1399/10/06
آبیاری درختان به روش تشتکی در منطقه یک اهواز
آبیاری درختان به روش تشتکی در منطقه یک اهواز

به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ صالح عبدالهی از اجرای تشتک گذاری درختان بلوار ساحی شرقی رودخانه کارون واقع در منطقه یک خبر داد.

صالح عبدالهی مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز با اشاره به عملکرد قابل توجه فضای سبز منطقه یک شهرداری اهواز در خصوص تشتک گذاری درختان بلوار ساحلی شهید فهمیده، گفت: توجه به ریشه گیاه بسیار حائز اهمیت است، زیرا ریشه آب و مواد مغزی را از خاک جذب و آبرسانی به برگ گیاه را انجام می دهد و سلامت گیاه را بر عهده دارد.
وی ضمن تأکید بر اهمیت ریشه در گیاهان افزود: آبرسانی به گیاهان بنابر عواملی از قبیل فصل، نوع خاک، نوع کود و تاثیرات آب و هوایی متفاوت است. به طور مثال برای چمن ها و از این قبیل گیاهان که ریشه های آنان به شش اینچ در خاک می رسد و برای درختچه ها و درختان به 12 اینچ در خاک می رسد، لذا آبیاری آنها متفاوت می باشد.
عبدالهی با اشاره به آبیاری تشتکی عنوان کرد: اطراف درخت یک چاله به عمق 30 و شعاع 75 سانتیمتر ایجاد می کنیم. البته با توجه به سن درخت میزان عمق 15 تا 30 سانتیمتر و شعاع بین 40 تا 75 سانتیمتر قابل تغییر است.
ایشان با بیان اینکه زمان آبیاری گیاهان نیز مهم می باشد، یادآور شد: آبیاری بهتر است در صبح زود و اوایل شب صورت گیرد تا آب توسط نور خورشید کمتر تبخیر شود و رطوبت بیشتری روی گیاه باقی بماند.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: بوسیله این نوع از آبیاری آب به تنه درخت برخورد نمی کند و در سایه انداز درخت در یک مسیر دایره‌ای به همان عرض طی شده و به طرف درخت بعدی راه می‌یابد، زیرا در خارج از سایه‌انداز درخت به هر روش ممکن از نفوذ آب جلوگیری می‌شود و همچنین شرایط برای رشد علف‌های هرز کمتر فراهم خواهد شد و بیشترین ذخیره آبی در ناحیه ریشه فراهم می شود.
حق انتشار محفوظ است ©