شماره: 297734
1399/10/09
کاشت بیش از 5 هزار اصله درخت در مناطق هشتگانه
کاشت بیش از 5 هزار اصله درخت در مناطق هشتگانه

به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ صالح عبدالهی مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز خبر از کاشت بیش از 5 هزار اصله درخت در مناطق هشتگانه داد.

      صالح عبدالهی مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: امسال در فصل کاشت نهال بیش از 5 هزار اصله نهال های متفاوت در کلانشهر اهواز کاشته شده است.
وی با اشاره به سطح گلکاری به زیر کشت رفته افزود: در همین راستا بیشا ز 4 هزار متر مربع از فضاهای سبز اهواز مورد گلکاری قرار گرفته است منطقه یک، شش و سه بیشترین سهم را در این موضوع داشته اند.
عبدالهی با بیان اینکه گیاهان پوششی نیز در فضای سبز نقش موثری دارند، عنوان کرد: حدود 5 هزار متر مربع از فضاهای سبز مناطق هشتگانه مورد کاشت گیاهان پوششی قرار گرفته است.
وی با ذکر این نکته که مقادیر ذکر شده به همین اعداد نخواهد ماند، خاطرنشان کرد: قطعاً تا پایان سال سطوح مورد کشت درخت، درختچه گلدار، گل های فصلی و گیاهان پوششی روند رو به رشد خود را طی خواهند کرد و در ماه های منتهی به سال 99 سطوح بیشتری از فضای سبز اهواز به زیر کشت خواهد رفت.

حق انتشار محفوظ است ©