شماره: 297823
1399/10/13
دومين مرحله توزيع رايگان محلول ضدعفوني كننده دست، بين رانندگان تاكسي اهواز
دومين مرحله توزيع رايگان محلول ضدعفوني كننده دست، بين رانندگان تاكسي اهواز

به گزارش اداره ارتباطات سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر اهواز، در راستاي طرح شهيد حاج قاسم سليماني، طي شبانه روز گذشته و همزمان با اولين سالگرد شهادت سردار دلها، دومين مرحله از توزيع محلول ضد عفوني كننده دست، بين كليه رانندگان تاكسي فعال در خطوط و ايستگاههاي كلانشهر اهواز، بصورت رايگان به انجام رسيد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر اهواز، در راستاي طرح شهيد حاج قاسم سليماني، طي شبانه روز گذشته و همزمان با اولين سالگرد شهادت سردار دلها، دومين مرحله از توزيع محلول ضد عفوني كننده دست، بين كليه رانندگان تاكسي فعال در خطوط و ايستگاههاي كلانشهر اهواز، بصورت رايگان به انجام رسيد.
آيت حميدي مديرعامل سازمان تاكسيراني با بيان اين خبر افزود: با تاكيدي كه شهردار اهواز در زمينه رعايت كامل اصول و موازين شيوه نامه هاي بهداشتي در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومي كلانشهر اهواز داشته اند، سازمان تاكسيراني قصد دارد تا زمان ريشه كن شدن كامل بيماري كرونا، بطور مستمر نسبت به توزيع رايگان ماسك و الكل بين قشر پر تلاش و زحمتكش رانندگان تاكسي اقدام نمايد.
وي افزود: تا پيش از اين نيز در حدود بيست هزار قطعه ماسك سه لايه بصورت رايگان توسط سازمان تاكسيراني در بين رانندگان حوزه حمل و نقل عمومي توزيع گرديده بود.

حق انتشار محفوظ است ©