شماره: 297828
1399/10/14
برگزاری جلسه شورای سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز
برگزاری جلسه شورای سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز

     جلسه شورای سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز در تاریخ دهم دی ماه 99 به ریاست عالمی نیسی فرماندار اهواز تشکیل شد.

برپایه این گزارش در این جلسه ابتدا کورش سبز علی گزارشی در خصوص برنامه های اجرا شده در سازمان را به سمع و نظر حاضرین در جلسه رسانید و سپس اصلاحیه بودجه سال 99 سازمان و بودجه پیشنهادی 1400 مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

حق انتشار محفوظ است ©