شماره: 298004
1399/10/23
بهسازی و زیباسازی پارکهای سطح منطقه ۸
بهسازی و زیباسازی پارکهای سطح منطقه ۸

مدیر منطقه ۸ از اجرای بهسازی و زیباسازی پارکهای سطح منطقه خبر داد .

به گزارش اداره امور ارتباطات شهرداری منطقه ۸ ، محمدرضا قنواتی مدیر منطقه از بهسازی و مرمت پارکهای سطح منطقه به منظور ارتقاء کیفیت فضاهای موجود و رفع نواقص و کاستی ها گفت و با اشاره به اینکه فضاهای سبز همچون سایر فضاهای شهری دچار فرسایش شده و نیاز به مرمت دارند تا خدمات اجتماعی و محیط زیستی آنها تداوم یابد گفت : حفاری و کفپوشگذاری اطراف نیمکت های پارکی با هدف ارائه خدمات مطلوب و ارتقاء آسایش ، رفاه و امنیت شهروندان در حال اجراست .
حق انتشار محفوظ است ©