شماره: 298027
1399/10/25
همسان سازی و‌ترمیم فرسودگی درب حوضچه های فاضلاب در معابر منطقه۳
همسان سازی و‌ترمیم فرسودگی درب حوضچه های فاضلاب در معابر منطقه۳

اجرای عملیات همسطح سازی دریچه های فاضلاب توسط عوامل اجرایی و خدماتی منطقه۳اهواز در حال انجام است.
به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه۳،شهرام شاهین زاده مدیر منطقه گفت : کار یکسان سازی و رفع اختلاف ارتفاع دریچه های فاضلاب شهری که عمده آنها در اثر فرسودگی تخریب شده اند در حال انجام‌است.
وی بیان اینکه عملیات روکش آسفالت خیابان ‌ها نیز باعث غیر همسطح شدن دریچه ‌های فاضلاب با سطح خیابان ‌ها می شود، افزود: با هدف پیشگیری از اختلال در تردد ، بهبود عبور و مرور وسائط نقلیه، رفاه و آسایش شهروندان و مدفون ماندن دریچه ها، عملیات همسان سازی دریچه های فاضلاب به صورت مداوم  در دستور کار حوزه خدماتی نواحی چهارگانه قرار گرفته است و هم اکنون این اقدام در معابر سطح فاز۳کوی ملت بطور مستمر در حال انجام است.
حق انتشار محفوظ است ©