شماره: 298038
1399/10/27
عملیات مهار آتش توسط آتش نشانان اهوازی
عملیات مهار آتش توسط آتش نشانان اهوازی

منزل مسکونی در منطقه زویه روبروی خیابان عامری دچار آتش سوزی شد و شعله های حریق با حضور به موقع آتش نشانان مهارشد.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، رئیس سازمان اظهارکرد: بیست و پنجم دی ماه سال جاری ساعت ۲۰ و ۹ دقیقه با تماس تلفنی شهروندی با سامانه ۱۲۵ سازمان، آتش سوزی منزل مسکونی در منطقه زویه روبروی خیابان عامری اطلاع رسانی شد.
ابراهیم قنبری بیان کرد: ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی سریعا ۲ دستگاه خودرو اطفا حریق و امداد و نجات را به محل حادثه اعزام کرد.
وی افزود: آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه، پس از قطع جریان اصلی برق و گاز ساختمان، با استفاده از لوله های آبرسان شعله های حریق را درهمان محل شروع تحت اختیار خود درآوردند و پیش از سرایت به اطراف مهار و کاملا خاموش کردند. 
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در پایان اظهارکرد: خوشبختانه این حادثه آسیب جانی نداشت و علت آتش سوزی، از سوی کارشناسان سازمان در دست بررسی است.

آتش سوزی خودرو پژو ۴۰۵ مهار شد
خودرو پژو ۴۰۵ در مسیر اکباتان دچار آتش سوزی شد و شعله های حریق توسط آتش نشانان اطفا شد.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، رئیس سازمان اظهارکرد: بیست و پنجم دی ماه سال جاری ساعت ۲۲و چهار دقیقه طی تماس تلفنی شهروندی با سامانه ۱۲۵ ، آتش سوزی خودرو پژو ۴۰۵ در مسیر اکباتان اطلاع رسانی شد.
 ابراهیم قنبری بیان کرد: ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی سریعاً ۲ دستگاه خودرو اطفا حریق و امداد ونجات را از نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه اعزام کرد.
وی افزود: آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه، با ایمن سازی محل و استفاده از لوله های آبرسان حریق را مهار و از گسترش حریق وخسارت جلوگیری کردند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در پایان اعلام کرد: علت آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان اتصال برق فیوز خودرو گزارش شده است.

 

حق انتشار محفوظ است ©