شماره: 298079
1399/10/30
تودیع و معارفه مدیرعامل جدید سازمان پارکها
تودیع و معارفه مدیرعامل جدید سازمان پارکها

به گزارش اداره ارتباطات سامان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ پایان وقت اداری روز گذشته مدیر عامل جدید این سازمان با حضور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز معارفه شد.

رئیس اداره ارتباطات سازمان پارکها و ضای سبز شهرداری اهواز اعلام کرد: این مراسم با حضور مهدی مراد حسینی معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز، صالح عبدالهی مدیر عامل پیشین، سید رشید شجاعی مدیر عامل جدید و جمعی از پرسنل و کارکنان این مجموعه برگزار شد.
مهدی مراد حسینی ماون خدمات شهری شهرداری اهواز در این جلسه گفت: ضمن تبریک بابت سمت جدید مهندس عبدالهی بعنوان شهردار حمیدیه از زحمات ایشان در مدت تصدی سازمان پارکها و فضای سبز تقدیر و تشکر میکنیم.
وی سازمان پارکها را یک سازمان مادر تخصصی عنوان کرد و افزود: حسب دستور شهردار اهواز مبنی بر رسیدگی ویژه به امور فضای سبز، جناب آقای مهندس سید رشید شجاعی بعنوان مدیر عامل جدید این سازمان بنا بر دستور شهردار اهواز معرفی می شود.
معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز در پایان خطاب به کارکنان این سازمان خواستار همکاری لازم و شایسته با مدیر عامل جدید شد و ضمن تقدیم لوح تقدیری از زحمات صالح عبدالهی تقدیر و تشکر نمود و حکم سید رشید شجاعی را که از سوی شهردار اهواز صادر شده بود به وی تنفیذ کرد.
حق انتشار محفوظ است ©