شماره: 298084
1399/10/30
ضدعفونی مدرسه خدیجه ملاشیه در منطقه پنج
ضدعفونی مدرسه خدیجه ملاشیه در منطقه پنج

به منظور حفط بهداشت و رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا مدرسه خدیجه کوی ملاشیه در منطقه پنج ضدعفونی شد.

به گزارش اداره ارتباطات منطقه پنج شهرداری اهواز، با توجه به شروع فصل امتحانات و حضور دانش آموزان در مدارس و رعایت هرچه بهتر پروتکل های بهداشتی جهت ویروس کرونا مدرسه خدیجه در کوی ملاشیه ضدعفونی گردید.

حفظ بهداشت فردی در بین دانش آموزان از اعم کارهایی است که در این روزها باید اجرا شود و در همین راستا معاونت خدمات شهری منطقه با اعزام نیرو و حضور در مدارس نسبت به انجام امور پیشگیرانه و ضدعفونی کلاس ها و محوطه این اماکن اقدام نمود.

حق انتشار محفوظ است ©